PERLOZA MT300

PERLOZA MT300 je nový vývojový typ, který má podobné mechanické vlastnosti jako PERLOZA MT200 ale s mnohem vyšší porozitou blížící se vlastnostem MT500.

PERLOZA MT300 je vhodná pro použití v kapalinové kolonové chromatografii, může najít uplatnění především při různých separačních a filtračních procesech v oblasti biotechnologií, potravinářství, farmaceutickém průmyslu a dalších odvětvích zpracovávajících přírodní produkty.