O nás

Perlová celulóza je klasickým přírodním polymerem celulózy ve formě pravidelných sférických částic s makroporezní strukturou, dodávaným na tuzemský a zahraniční trh pod obchodním názvem PERLOZA.

Základní technologický postup byl vyvinut v Ústavu makromolekulární chemie Praha (dále ÚMCH). V rámci aplikovaného výzkumu perlové celulózy byla v tehdejších Severočeských chemických závodech v Lovosicích (nyní Lovochemie a.s.) v roce 1987 realizována poloprovozní jednotka, která byla v následujících letech postupně vybavena o nová zařízení a intenzifikována.

Ve spolupráci s ÚMCH Praha byl rozšířen i sortiment finálních výrobků do rozsahu současné nabídky.

Společnost PERLOZA s.r.o. zahájila svou činnost a výrobu perlové celulózy 1.srpna 2003, kdy odkoupila a převzala nově přemístěnou výrobnu od Lovochemie a.s.

V roce 2004 společnost PERLOZA s.r.o. zavedla systém managementu kvality na výrobu a prodej výrobků na bázi perlové celulózy dle normy ČSN EN ISO 9001.

V rámci výzkumu a vývoje byl připraven nový sorbent s magnetickými vlastnostmi a ve spolupráci s externími pracovišti bude výzkum rozšířen o projekt využití perlové celulózy v oboru restaurování historických materiálů.

Perlová celulóza má velkou budoucnost nejen z hlediska zajištění základní suroviny celulózy z obnovitelného přírodního zdroje. Ale především proto, že nová fyzikální forma a chemické složení výrobku s vysokou kvalitou umožňuje efektivní využití perlové celulózy pro široký okruh aplikací v oblasti sorbentů, separačních chromatografických technik a pro přípravu celé řady funkčních polymerů v oblasti biochemie a farmacie.