Perloza MT

Vyhovuje širokým nárokům na použití při všech typech kapalinové chromatografie biopolymerů, mohou být sterilizovány autoklávováním, vysokým pH, nebo užitím antimikrobiálních prostředků.

PERLOZA je semi-rigidní gel s vysokou tlakovou odolností (až do několika atmosfér). Díky vysoké rigiditě částic je možno dosahovat vysokých průtoků, aniž by docházelo ke stláčení gelu. Změny v iontové síle nebo pH mají minimální vliv na změnu objemu lůžka gelu. Vysoká propustnost vrstev při nízkých tlakových ztrátách zajišťuje vynikající průtokové vlastnosti při všech chromatografických podmínkách a umožňuje aplikace ve všech měřítcích, zvláště při průmyslových procesech.

V důsledku vysokého obsahu hydroxylových (-OH) skupin v polysacharidovém řetězci je PERLOZA silně hydrofilní medium a je proto dobře tolerována biosystémy.

PERLOZA může být dále modifikována. Všechny metody používané pro aktivace nebo derivatizace měkkých gelů s polysacharidovými matricemi jsou přímo nebo jen s malými úpravami aplikovatelné i na PERLOZU.

 

Bezpečnostní list ke stažení