Perloza ST

PERLOZA ST je středně až nízkoporézní regenerovaná celulóza, heterogenní povahy (částečně mikrokrystalická), polymerní struktura je stabilizována pouze vodíkovými můstky – není kovalentně zesítována. 

PERLOZA ST má pravidelné sférické částice. Je to nízkoporézní suchý produkt se zbytkovou vlhkostí max. 12%.

 

Standardní rozsahy velikostí částic (um):
Superfine 30 - 50
Fine 50 - 75
Medium 75 - 150
Coarse 150 - 300
    
 
Obsah částic v deklarovaném rozmezí je zaručen, v min. množství, 95,0%
Sypná hmotnost: 0,955 g/ml
Nespalitelný zbytek: max. 0,250 popel,%hm.
Obsah těžkých kovů: max.10,0 ppm, Pb2+
pH vodného výluhu: 5,0 – 7,0
Vylučovací limit: 100 000 proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace: 10 000 - 80 000 proteiny, g/mol
Tlaková odolnost: min. 5,0 bar
    
Propustnost vrstvy (ml/cm 2* hod* bar* m)
SuperFine 85
Fine 270
Medium > 500
    
Teplotní odolnost: 120°C
Stabilita v rozsahu pH: 1,0 – 14,0
Stabilita při iontové síle:    min. do 10,0 mol/l
    
Bobtnání/Srážení (% obj.):
vodné roztoky max.,1,0
polární organic. rozpouštědla    max. 10,0
    

Bezpečnostní list ke stažení