PERLOZA
Unique macroporous cellulose
PERLOZA 2
Unique macroporous cellulose
PERLOZA 3
Unique macroporous cellulose

News

CERTIFICATE ISO 9001:2009

Ve společnosti proběhl kontrolní audit pro zavedený a používaný systém managementu kvality pro oblast "Výroba a prodej výrobků na bázi perlové celulózy"
 

ISO 9001:2009 CERTIFICATEISO 9001:2009 CERTIFICATE

In the company passed the inspection audit for the introduction and application of a quality management system for the area: Manufacture and sale of products based on pearl cellulose.

The audit proved the fulfillment of standards:
ISO 9001: 2009