Perloza

PERLOZA MT

Perloza MT je vysokoporézní regenerovaná celulóza, heterogenní povahy (částečně mikrokrystalická), polymerní struktura je stabilizována pouze vodíkovými můstky – není kovalentně zesítována. Tyto sférické částice s porézní strukturou jsou vyplněny  vodnou fází. 

Díky heterogenitám je mechanická stabilita PERLOZ výborná, dokonce i  v případě gelů s velkými póry. Díky vynikajícím mechanickým vlastnostem, které dovolují vysoké průtoky a vysoké tlakové zatížení je PERLOZA vhodná nejen jako náplně laboratorních preparativních kolon, ale především velkých kolon v provozním měřítku.

PERLOZA vyhovuje širokým nárokům na použití při všech typech kapalinové chromatografie biopolymerů, mohou být sterilizovány autoklávováním, vysokým pH, nebo užitím antimikrobiálních prostředků.

PERLOZA ST

...je vyráběna sušením PERLOZY MT100

Je charakterizována schopností bobtnání ve vodných roztocích a  většině organických rozpouštědel. Její vlastnosti jsou velmi podobné jako PERLOZA MT.

PERLOZA MG

...vychází ze základu PERLOZY MT

Obsahuje pevně zapravený inertní magnetický materiál, proto je  vhodná  pro své magnetické vlastnosti k separaci sorbetu v magnetickém poli a nahrazuje obtížnou filtraci.

PERLOZA s KMC

...je sušený typ regenerovaného polysacharidu celulózy s obsahem karboxymethylcelulózy.

Je používaná ve farmacii pro přípravu absorpčního krytu na bércové vředy a jiné zanícené, hnisavé rány.