Kryoperloza

KRYOPERLOZA je regenerovaná celulóza.
Slouží jako zdravotnická pomůcka při léčbě  chladem – kryoterapii,lze jí využít jako chladivý obklad.

Složení KRYOPERLOZY: regenerovaný přírodní polysacharid celulózy, sycený roztokem chloridu sodného. Kryoperlozová směs je plněna do sáčků z dvousložkové fólie polyethylen-polyamid uzavřených vrchním svárem.

 

Rozměr sáčků: 12 x 9 cm
  12 x 18 cm
  12 x 27 cm

 

Jednotkové balení: 12 x 9 cm 4 ks sáčků v PE fólii
  12 x 18 cm 2 ks sáčků v PE fólii
  12 x 27 cm 2 ks sáčků v PE fólii

 

Návod na použití kryoperlozových sáčků

Pacient má být před léčbou chladem v tepelné pohodě a zaujmout pohodlnou polohu vsedě nebo vleže.

Kryoperlozový sáček se přikládá přímo na postižené místo – dobu přiložení je třeba určit podle povahy onemocnění a velikosti ošetřované plochy. Postupuje se individuálně podle reakcí a konstituce pacienta.

 

Zásada: Čím menší plocha, tím kratší doba aplikace.

 

Postup: Kryoperlozový sáček, vyjmutý z mrazničky (max. –18 °C) se přiloží na suchou kůži, ošetřované místo se zabalí do PE fólie a sáček se připevní obvazem. Doporučuje se kůži krýt před přiložením sáčků rozloženým mulem nebo kapesníkem.Po 5 – 7 minutách se sáček vymění.

Aplikaci je vhodné u revmatiků kombinovat s pohybem. O délce a počtu přiložení kryoperlozových sáčků je potřebné se poradit s ošetřujícím lékařem.

Po počátečním pocitu chladu nebo pálení (první 2 – 3 minuty) se léčba kryoperlozou snáší velmi dobře. Aplikaci je třeba přerušit při nesnášenlivosti chladu nebo při zvýšených bolestech po 5 – 7 minutách.

Desinfekci kryoperlozových sáčků je možno provádět 0,5 % roztokem Septonexu s následným oplachem vodou.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Náplň kryoperlozových sáčků není podle zákona č.350/2011 Sb. jedem ani žíravinou. Lze jí klasifikovat jako látku pro kůži málo nebezpečnou, ale silně dráždící oko.

Při aplikaci na obličej je nutné chránit oči.

 

První pomoc: Při zasažení pokožky omývat proudem tekoucí vody.

Při zasažení očí je nutné provést výplach a zajistit odborné ošetření u lékaře.

 

Upozornění

Kryoperlozový sáček je třeba chránit před stykem s ostrými  předměty!

 

Pokud při manipulaci dojde k poškození obalu, je sáček dále nepoužitelný!

 

Skladování

Kryoperlozové sáčky se skladují při teplotách 0 až +30 °C a nesmí být při skladování vystaveny sálavému teplu.

 

V mrazícím boxu nepokládat sáčky přímo na chladící desku!

 

Bezpečnostní list ke stažení