Perloza s KMC

PERLOZA s KMC je sušený typ regenerovaného polysacharidu celulózy s obsahem karboxymethylcelulózy a zbytkovou vlhkostí.

PERLOZA s KMC je používána ve farmacii pro přípravu absorpčního krytu.

Vytříděná frakce perlové celulózy s KMC sušené určené pro farmaceutické použití, tj. velikostní rozsah 200 - 500 um, se pro expedici plní do dvojitých PE sáčků o hmotnosti 5 kg uzavřených samostatně plochým svárem. Sáčky se po dvou kusech vkládají do kartonových krabic. Každé balení je označeno štítkem s uvedeným:

  • typem perlové celulózy
  • hmotností v kg
  • číslem šarže
PERLOZA s KMC musí vyhovovat těmto parametrům:
Velikost částic 200-500um min. 95,0 % obj.
Regenerovaná celulóza 55 - 65 %
Karboxymethylcelulóza 8 - 12 %
Polyethylenglycol 12 - 22 %
Zbytková vlhkost 8 - 12 %
Nasáklivost 7 - 9 ml/g suš.
Obsah tenzidů max. 2 mm
   

Bezpečnostní list ke stažení