PERLOZA MG200

PERLOZA MG200 je porézní celulózový gel s obsahem magnetické složky, která je pevně uchycena ve hmotě. Tento celulózový gel je velmi citlivý na magnetické pole a proto je vhodný pro separaci sorbetu pomocí magnetické síly a nahrazuje filtraci.

PERLOZA MG200 se svými vlastnostmi velmi podobá PERLOZE MT 200 a podobným postupem je také vyráběna. Jedná se o nový vývojový typ a v současné době je stále testována.

Standardní rozsahy velikostí částic (um):
Superfine 30 - 50
Extrafine 50 - 80
Fine 80 - 100
   
Obsah částic v deklarovaném rozmezí je zaručen, v min. množství, 95,0%
Obsah mag., složky: max. 30 % v sušině
Objem vrstvy: 13 - 16 ml/g
Vylučovací limit: 4 000 000,mol.hm.proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace:     100 000 - 3 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Teplotní odolnost: 120°C,v mokrém stavu při pH 7,0 autoklávováno po dobu 60 min.