PERLOZA MG100

PERLOZA MG100 je porézní celulózový gel s obsahem magnetické složky, která je pevně uchycena ve hmotě. Tento celulózový gel je velmi citlivý na magnetické pole a proto je vhodný pro separaci sorbetu pomocí magnetického pole a nahrazuje filtraci. PERLOZA MG100 se svými vlastnostmi velmi podobá PERLOZE MT100 a podobným postupem je také vyráběna. Jedná se o nový vývojový typ a v současné době je stále testována.

Standardní rozsahy velikostí částic (um)
Superfine 30 - 50
Extrafine 50 - 80
Fine 80 - 100
   
Obsah částic v deklarovaném rozmezí je zaručen, v min. množství 95,0 %
Obsah magnetické složky (%):      max. 30
Objem vrstvy: 9 - 11 ml/g
Vylučovací limit: 2 000 000 mol.hm.proteiny, g/mol
Rozsah frakcionace: 10 000 - 1 000 000,mol.hm.proteiny, g/mol
Teplotní odolnostm: 120°C, v mokrém stavu při pH 7,0 autoklávováno po dobu 60 min.