CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016

Ve společnosti proběhl kontrolní audit pro zavedený a používaný systém managementu kvality pro oblast "Výroba a prodej výrobků na bázi perlové celulózy"

Při auditu bylo prokázáno splnění normy:

ČSN EN ISO 9001:2016

 

 

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016