CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016

Ve společnosti proběhl kontrolní audit pro zavedený a používaný systém managementu kvality pro oblast "Výroba a prodej výrobků na bázi perlové celulózy"

Při auditu bylo prokázáno splnění normy:

ČSN EN ISO 9001:2016

 

Platnost certifikátu do:

14.05. 2023

Společnost je certifikována:

od prosince 2004

Datum vydání certifikátu:

12.07. 2020

Certifikaci provedl

certifikační orgán č. 3027, CERT-ACO, s.r.o. Kladno, CZ

CERTIFIKÁT ČSN EN ISO 9001:2016